Inlandsbanan vill satsa på fossilfria transporter med vätgas

Inlandsbanan vill satsa på fossilfria transporter med vätgas

Inlandsbanan AB har som ambition att skapa en grön transportkorridor. Företaget har tillsammans med norska Statkraft inlett en förstudie för att utreda möjligheten till vätgasproduktion i inlandet och lok med vätgasdrift istället för de befintliga dieseldrivna.

Inlandsbanan ligger i nära anslutning till både vind- och vattenkraft. Med hjälp av ett containerbaserat system skulle att större volymer vätgas kunna lagras och fraktas kostnadseffektivt på järnväg samtidigt som tågen då också skulle drivas med vätgas. På så sätt skulle i princip hela landet kunna få tillgång till grön vätgas även på platser där elkapaciteten inte är tillräcklig för konkurrenskraftig vätgasproduktion.

Inlandsbanan menar att deras järnväg kan fungera som en motsvarighet till en gasledning – med den skillnaden att på inlandsbanan kan grön vätgas fraktas i alla väderstreck anpassat efter behov och efterfrågan. Samtidigt kan banan väsentligt utöka kapaciteten för gods- och persontrafik.

– Banans nuvarande sträckning har direktanslutning till svensk basnäring inom stål- och gruvindustri, skogsnäring, vind- och vattenkraftproduktion samt till besöksnäring i området. Utökade satsningar på hållbara transporter på järnväg är en framgångsfaktor både lokalt och nationellt, vilket inte minst minskar miljöpåverkan, säger Mats Portinsson, Infrastrukturchef på Inlandsbanan AB.

 För att kunna bli en gröntransportkorridor behöver Inlandsbanan rustas upp för att klara tyngre laster och högre farter och man hoppas nu på delfinansiering från staten i den kommande planen för nationell transportinfrastruktur.  


Vätgaståg på besök

Under 2021 rullade ett första vätgaståg på Inlandsbanan. Det var Inlandsbanan AB:s dotterbolag Inlandståg som bjudit in den franska tågtillverkaren Alstom till Östersund för att visa upp tåget, som precis som andra vätgasfordon bara släpper ut vatten istället för dieselavgaser. Alstoms vätgaståg lanserades för sex år sedan och går i trafik i Tyskland sedan 2018. 


Om Inlandsbanan

• Banans originalsträcka är 1.296 kilometer, från Kristinehamn till Gällivare.
• Den sista delsträckan som färdigställdes var mellan Jokkmokk och Sorsele (byggtid 1928-1937) och hela banan stod alltså klar 1937.
• Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen på uppdrag av staten. • Inlandsbanan AB ägs av de 19 kommunerna längs banans sträckning i det inre av mellersta och norra Sverige. 
• Inlandsbanan tillhör de 25 procent av Sveriges järnvägar som inte är elektrifierade. I dag används dieseldrivna lok på banan, menLäs mer på inlandsbanan.se


Foton: Inlandsbanan AB och Alstom