Kompensation för merkostnad vid besiktning av gasdrivna personbilar

Kompensation för merkostnad vid besiktning av gasdrivna personbilar

Transportstyrelsen föreslår att gasbilsägare kompenseras med ett schablonbelopp på 1900 kr för varje tillfälle som ett gasintyg utfärdas av verkstad.

Transportstyrelsen fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att utreda om det går att ta bort merkostnaderna som gasbilsägare kan få i samband med kontroll av gasbränslesystemet när det utförs av verkstäder som utfärdar intyg inför besiktning. Om inte merkostnaderna anses kunna tas bort skulle Transportstyrelsen istället föreslå en modell för ekonomisk kompensation.

Transportstyrelsen föreslår nu att kompensationen ges i form av ett schablon-belopp på 1 900 kronor per intygstillfälle.

Ersättningen ska endast ges då intyg utfärdas av verkstad. Om gasbilsägaren låter bilbesiktningen kontrollera gastanksystemet föreslås ingen ersättning ges eftersom det då vanligtvis inte finns någon merkostnad.