Och går in i ett samarbete med MAN i Frankrike
Neste ökar produktionen av förnybar Diesel

Och går in i ett samarbete med MAN i Frankrike

MAN Truck & Bus France har ingått ett partnerskap med Neste för att främja användningen av biodrivmedel i Frankrike. Båda företagen fortsätter att arbeta för att biodrivmedel ska kunna spela en avgörande roll i omställningen till mer hållbara transporter av varor och människor. Byte till Neste MY Förnybar Diesel kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Bränslet är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer. Neste berättar samtidigt att man ökar produktionskapaciteten.

Att ställa om till förnybar diesel ger möjlighet till en betydande minskning av växthusgasutsläppen. Samtidigt finns det en allt bättre tillgång till bränslet (Nestes globala produktionskapacitet av förnybara produkter är för närvarande 3,3 miljoner ton per år). Det innebär, allt inräknat, att förnybar diesel är ett gott alternativ för branschaktörer som funderar på hur de ska uppnå sina hållbarhetsmål.
Utbyggnaden av Nestes raffinaderi i Singapore och samprojektet Martinez Renewables med Marathon Petroleum i Martinez i Kalifornien kommer att öka Nestes totala produktionskapacitet av förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i början av 2024. När utbyggnadsprojektet i Rotterdam är genomfört stiger företagets totala produktionskapacitet för förnybara produkter ytterligare till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026.
”Vi tror på en framtid med transporter med nollutsläpp. I en övergångsfas då elektriska lösningar inte är tillgängliga, eller inte mogna, förespråkar vi hållbara biodrivmedel som alternativ till fossila bränslen, eftersom de ger betydande minskningar av koldioxidutsläppen”, det säger Jean-Yves Kerbrat, vd för MAN Truck & Bus France. ”De innebär en enkel lösning och kan därför vara ett viktigt alternativ för företag som snabbt vill ställa om till mer hållbara metoder.”