Ny anläggning för biogas i Eskilstuna blir steg mot fossilfri sjöfart

Ny anläggning för biogas i Eskilstuna blir steg mot fossilfri sjöfart

Rederiet Furetank, med bas på Donsö i Göteborgs skärgård, och Eskilstuna Biogas har skrivit en avsiktsförklaring som gör det möjligt att bygga en ny anläggning som producerar runt 5 000 ton flytande biogas årligen. Biogasen ska till stor del användas som drivmedel i rederiets fartyg.

Furetank har utvecklat fartyg som drivs av gas. Just nu drivs de främst på flytande naturgas, LNG, men rederiet säger att ambitionen från start varit att gå över till flytande biogas, LBG, snarast möjligt, vilket man menar kommer bli möjligt i och med den nya biogasanläggningen.

– Det är fantastiskt att vi nu kan få tillgång till flytande biogas i Sverige. Med LBG producerad på rätt sätt kan vi köra våra fartyg helt utan utsläpp av koldioxid eller hälsoskadliga partiklar. Det vi gör följer en linje: vi utvecklade de nya effektiva fartygen, valde gas som bränsle och klimatkompenserade kvarstående utsläpp. Nu går vi över till att säkra vår egen tillgång på LBG, säger Furetanks vd Lars Höglund.

Furetank förbinder sig att under tio år köpa minst 75 procent av den gas som Eskilstuna Biogas AB kommer att producera av gödsel kombinerat med matavfall från invånarna i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Sista kvartalet 2023 ska gasen börja levereras om allt går planenligt, vilket sannolikt sammanfaller med att EU:s handelssystem för utsläppsrätter utvidgas till sjöfarten.

Mångmiljonstöd från Naturvårdsverket

Biogasanläggningen blir den största miljöinvesteringen i Eskilstuna på 20 år och kommer att motsvara uppåt 10 procent av kommunens sammanlagda växthusgasutsläpp, enligt Kaj Wågdahl, styrelseordförande för Eskilstuna Biogas.

Projektet får cirka 140 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till klimatinvesteringar. Avtal med en stor kund som Furetank var en förutsättning för att få finansiering.


Läs mer på furetank.se och eskilstunabiogas.se

Foton: Furetank