Publik tankstation för vätgas producerad av vindkraft i Malung

Publik tankstation för vätgas producerad av vindkraft i Malung

Företaget DalaVind planerar i samarbete med Malung-Sälens kommun att kunna producera upp till 50 ton grön vätgas per år. Vätgasen kommer att produceras via el-energi från lokal vindkraft och distribueras från en publik tankstation i Malung.

Dalavind anger att vätgasanläggningen skulle kunna möjliggöra 500 000 mil med personbil per år.

Under hösten har dalaföretaget DalaVind ansökt om stödfinansiering hos Naturvårdsverket till en pilotanläggning för vätgasproduktion i Malung. Malung-Sälens kommun har nu, tillsammans med DalaVind, undertecknat en avsiktsförklaring där kommunens avsikt är att ställa om delar av sin fordonsflotta till vätgasdrivna alternativ. DalaVind avser å sin sida att producera och tillhandahålla grön vätgas via en publik tankstation i Malung.

Utan lokala tankstationer för vätgas kommer ingen våga skaffa vätgasfordon, någon måste våga gå först och satsa. DalaVind vill vara en positiv drivkraft i länets vätgassatsning. Därför ser vi det här som en självklar del i vår verksamhet. Vi vill kunna erbjuda lokalproducerad grön vätgas från förnybara energikällor, säger Niklas Lundaahl, VD på DalaVind.

Om projektet blir beviljat stödfinansiering skulle en ny vätgasproduktionsanläggning med tillhörande tankstation kunna stå klar under 2024.

Läs mer om vätgas och vätgasfordon