Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade kraftig under 2020 från 120 g/km till 93 g/km. Minskningen beror till största delen på att andelen laddbara bilar i nybilsregistreringen ökade från 11 till 32 procent. Samtidigt skedde ett trendbrott jämfört med de senaste åren genom att icke laddbara bilar blev energieffektivare rapporterar Trafikverket.

De 292 024 nyregistrerade personbilarna under 2020 fördelade sig på 35,2 procent bensin, 22,6 procent laddhybrid, 21,5 procent diesel, 9,9 procent elhybrid, 9,6 procent el, och 1,2 procent gas. Endast 36 stycken etanolbilar nyregistrerades. Av totala antalet bilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021 var 3,6 procent laddbara. Fortfarande är etanolbilar med sina 3,9 procent av antalet bilar i trafik de mest vanliga miljöbilarna, men fortsätter den svaga försäljningen kommer det sannolikt ändras framöver.

Icke laddbara bilar energieffektivare

Till skillnad från de senaste åren blev även icke laddbara nya personbilar energieffektivare. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från dessa sjönk från 132 g/km till 126 g/km. Därmed bröts en trend med ökade utsläpp för dessa sedan 2017.

Sedan 2010 har koldioxidutsläppen per kilometer för nya fordon minskat med 39 procent från 153 g/km.

Utskrotning av äldre bilar bidrar

Till effektivisering av hela personbilsflottan bidrar även utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga fordon. Detta bidrog till att koldioxidutsläppen från personbilsflottan som helhet (gamla och nya) sjönk från 159 g/km 2019 till 151 g/km 2020.

Totalt motsvarar nyregistrering av nya bränslesnålare personbilar, nya lätta och tunga lastbilar samt utskrotning och minskad användning av gamla bränsletörstiga bilar en minskning av växthusgasutsläppen på cirka 150 000 ton.