Viktigt när fordonsindustrin ser framåt
Lägre utsläpp i transportledet

Viktigt när fordonsindustrin ser framåt

Hela fordonsindustrin jobbar hårt för att minska utsläppen som hotar klimatet. Det handlar om allt från tillverkning över distribution till det färdiga fordonets livscykel. Det är viktigt om bilen ska ha en roll i framtidens samhälle. Renault har höga ambitioner även när det gäller transporterna och har lyckats minska utsläppen mer än de egna målen, vilket även ger bättre ekonomi.

Mellan 2018 och 2021 minskade Renault Group koldioxidavtrycket i samband med transporter av sina varor i Europa med 6,9 %, vilket översteg målet på 5,3 %. Dessa resultat validerades inom ramen för FRET21, ett system som sammanför transport- och logistikaktörer, ledd av den franska miljö- och energiförvaltningsbyrån (ADEME) och Association of Freight Transport Users (AUTF), som uppmuntrar avsändare av delar och fordon att minska transporternas miljöpåverkan.

Sedan koncernen gick med i detta system 2015 har koncernen minskat sina CO2-utsläpp från sin logistikverksamhet i Europa med totalt 15 %, tack vare innovativa lösningar implementerade av Supply Chain-avdelningen, såsom ekodesign av förpackningar och minskning av antalet tillryggalagda kilometer.

Renault Group Supply Chain har för avsikt att fortsätta sina ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen och har förbundit sig att minska sitt koldioxidavtryck per fordon med 30 % till 2030.

"I mer än 10 år har vi arbetat med att hitta lösningar för att minska miljöavtrycket från våra leveransflöden. Vi använder i allt större utsträckning multimodala transporter och förbättrar fyllnadsgraden av containrar och lastbilar, såväl som ekodesignen av våra förpackningar. och minska antalet tillryggalagda kilometer Detta regelbundna arbete med många av koncernens affärsområden och våra leverantörer, så nära vårt industrisystem som möjligt, har gjort det möjligt för oss att nå och till och med överträffa våra mål för minskade koldioxidutsläpp för andra gången på en rad." Sade Florence Ughetto, expert på hållbar utveckling och logistik, Renault Group Supply Chain.