Rester från Whiskey-produktion blir biogas

Rester från Whiskey-produktion blir biogas

Den skotska whiskyproducenten Glenfiddich kommer att köra sina fordon på biogas som produceras från eget whiskyavfall.

Glenfiddich ska konvertera resterna från destilleringsprocessen till biogas i en egen anläggning på destilleriet. En biogastankstation har också byggts och företagets lastbilar körs därmed på egenproducerad biogas.

Glenfiddch anger att varje lastbil i och med detta minskar utsläppen av C02 med 250 ton årligen.