Scania lanserar nya eldrivna lastbilar
Scania driver på utvecklingen av tunga batteriellastbilar

Scania lanserar nya eldrivna lastbilar

Lastbilstillverkaren Scania introducerar nu, i enlighet med sin utstakade elektrifieringsresa, nya lösningar baserade på nästa nivå för BEV-lastbilar (battery electric vehicles). Den senaste versionen, som erbjuds med sovhytter ur R- och S-serierna, ingår som en del i de kompletta lösningar som öppnar dörren till elektrifierade vägtransporter för en mängd olika kunder och tillämpningar på vid gavel. 

Det är intressant att se hur de svenska lastbilstillverkarna snabbt har svarat upp mot Teslas planer på eldrivna lastbilar i och med Teslas lansering av sin Tesla Semi. Den springande punkten när det gäller eldrivning för tunga lastbilar är frågan om ur mycket lastkapacitet som batterierna stjäl och det är ett av skälen till att vi ännu så länge sett eldrivna tunga lastbilar huvudsakligen i närdistribution. 

Scania introducerar kompletta, BEV-baserade lösningar för regional drift med batterikapacitet på 624 kWh, att jämföra med att personbilarna idag ligger på 80 kWh batterikapacitet med når på runt 100 kWh. Det betyder enligt Scania att bilarna har kraften, räckvidden och laddkapaciteten för enkel daglig användning. När det gäller laddkapaciteten så har den nya lastbilsserien möjlighet att laddas med som max 375 kW med CCS-laddare. Idag saknas det i Sverige möjlighet att ladda med den kapaciteten mer än på några enstaka platser. Elon Musk räknar med en laddkapacitet på 1 000 kW för sin Semi och att det skulle matcha kör- och vilotider perfekt.

– Vi stannar inte på 375 kW, säger Scanias presschef Örjan. Vi är delar av ett stort internationellt samarbetsprojekt som bland annat syftar till att åstadkomma ännu effektivare laddning av tunga fordon, men redan 375 kW ger goda möjligheter att matcha kör- och vilotider.

− Den här introduktionen utgör en betydande milsten för oss och för våra partners, säger Christian Levin, Scanias CEO. Vi utökar nu vårt erbjudande i alla dimensioner genom att öppna för möjligheterna att köra elektriskt för en mängd olika kunder i transportindustrins ekosystem. De här bilarna utgör kärnan i lösningar som erbjuder den kapacitet och prestanda som kunder ivriga att elektrifiera redan suktar efter.

Scanias senaste batterilastbilar baserar sig på klassiska egenskaper hos Scania som modularitet, hållbarhet och en totalekonomi med förutsättningar att matcha eller rent av överträffa vad man kan förvänta sig från konventionella lastbilar. De åtföljs också av en uppsättning tjänster och funktioner beträffande egenskaper och drift som gör dem till kompletta lösningar, med laddning, finansiering, försäkring och underhåll som viktiga byggstenar i erbjudandet.

− Att vi adderar de här lösningarna till vårt utbud öppnar för de kunder som vill accelerera sitt förändringsarbete och sätta sig själva i förarsätet, säger Fredrik Allard, Senior Vice President och chef för Scanias lastbilselektrifiering. Vi möjliggör en klok övergång för dem genom att inkludera viktiga kundvärden som partnerskap och nollutsläpp i hur vi utformar vårt erbjudande.

De nya Scania-fordonen innebär att kunderna kommer att kunna välja såväl lastbilar som dragbilsekipage, exempelvis för kyltransporter av mat. Räckvidden varierar med tågvikten, konfigurationen och topografin. En 4x2 dragbil med sex batterier kan räkna med upp till 350 km mellan varje laddning, givet en snittfart på 80 km/h på motorväg. Fasta rutter med möjlighet till laddning på åkeriet och/eller destination är allra förmånligast. Finns det dessutom ytterligare laddmöjligheter, exempelvis under förarens obligatoriska 45-minutersrast, kan förstås räckvidden förlängas ytterligare.

− Scania har nu nått en fördelaktig mognadsgrad beträffande vår elektrifierade laguppställning, säger Fredrik Allard. Med det här tillskottet till vårt befintliga utbud med hybrider och de helelektriska fordon för urbana applikationer vi introducerade 2020, har vi idag en lika mångfacetterad som hållbar produktportfölj av nollemissionsfordon att erbjuda våra kunder.

De nya BEV-lastbilarna kan inledningsvis beställas som 4x2 dragbil eller som jämnlastbilar med 6x2*4-konfiguration (dvs. med en styrd stödaxel). Dragbilarna fordrar ett axelavstånd på 4150 mm för att kunna utrustas med sex batterier och drar då nytta av de nya europeiska reglerna för utökade fordonslängder. Tågvikter på upp till 64 ton är möjliga, vilket harmonierar med typiska svenska fordonskombinationer. 

Laddningskapaciteten är upp till 375 kW, vilket innebär att en timmes laddning som en tumregel kommer att bidra med ytterligare 27-30 mils räckvidd. Den kontinuerliga effekten från en Scania 45 R eller 45 S är 410 kW (vilket motsvarar närmare 560 hk). De senaste BEV-fordonen kan beställas omgående genom att som kund inleda en dialog med sin Scania-representant, produktionsstarten är planerad till Q4 -23.

− Att ta sig an den globala CO2-utmaningen innebär att vi alla måste producera och konsumera med nya metoder, säger Christian Levin. Att reducera, återanvända och återvinna har alltid varit viktigt för Scania. Det enda som nu står i vägen mellan oss och ett genomgripande skifte till ett fossilfritt transportsystem är en sammanhängande laddningsinfrastruktur, men vi ser stora framsteg också på det området.

Tillgången till laddningsmöjligheter är helt avgörande för de europeiska kunder som vill investera i BEV-lastbilar i större skala. Scania har upprättat partnerskap med globala partners där man agerar som den enda kontaktpunkt kunden behöver vända sig till för att erbjudas en komplett, sömlös och framtidssäkrad laddningslösning.