Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Regeringen förslår förändringar i Bonus Malus-systemet och tillför samtidigt ytterligare 1,9 miljarder kronor för klimatbonusen i år.

Klimatbonusens översteg under 2021 vad som var beräknat och utbetalningarna stoppades i augusti. Nu förslår därför Regeringen ett tillskott på 1,9 miljarder kronnr för alla de som i år köpt eller ska köpa en bonusbil får ut sin klimatbonus.

− Försäljningen av elbilar har dubblerats flera gånger om sedan bonus-malus infördes, och regeringen vill fortsätta gynna den utvecklingen. Nu ser vi till att de som vill göra en god sak för miljön också kan få den klimatbonus de förväntade sig när de köpte en klimatbonusbil, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett uttalande.

Skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus

Regeringen vill skärpa miljöstyrningen och den ekonomiska hållbarheten i bonus-malus-systemet genom att bland annat sänka utsläppsgränsen för när den förhöjda fordonskatten för nya lätta fordon med höga koldioxidutsläpp tas ut och skärpa utsläppskraven för att få klimatbonus. Tabellen nedan visas Regeringens förslag på förändringar för klimatbonusen.

 

Höjd fordonsskatt för bensin- och dieselbilar

Eftersom tanken är att systemet ska vara självfinansierande föreslås Malus-delen ändras så att skatten för bensin- och dieselfordon de tre första åren höjs ytterligare.

Idag är gränsen för malus satt till 90 gram koldioxid per kilometer. Regeringen föreslår nu att det skärps till 75 g CO2/km. Kostnaden per gram förslås sättas till 107 kr per gram koldioxid utöver 75 gram och 132 kr per gram koldioxid utöver 125 gram.

Skatten för en Dacia Duster blir ungefär 9.700 kr per år med det nya förslaget. Foto: Dacia

Som exempel kommer en bensindriven Volvo XC40 (T3) kosta runt 9.500 kr i skatt per år de första tre åren och en dieseldriven Dacia Duster (dCi 115 4X4) cirka 9.700 kr per år. I de här två exemplen innebär det en höjning på drygt 20 procent jämfört med idag. Incitamentet för att välja exempelvis el- eller gasbil stärks med andra ord ytterligare.

De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 juni 2022. Bonus/malus gäller bara nyregistrerade bilar – inte bilar som redan rullar på vägarna.

Läs Regeringens pressmeddelande.