Vi kunde varit med på tåget
Woven City i ett svenskt perspektiv

Vi kunde varit med på tåget

Vi måste också se utanför boxen när vi idag börjar bygga morgondagens samhälle. Titta gärna på Toyotas Woven City i Japan. Ett sattelitsamhälle med mycket öppna gröna ytor, parkering utanför samhället lokal distribution med elfordon i samhället, vätgas för energilagring och hus byggda i trä. Sverige har det tekniska kunnandet och naturresurserna, men nu visar Toyota hur tekniken kan användas för att öka livskvaliteten, medan vi träter om hur våra resurser ska användas och vad som är bäst.

Vi behöver inte minska vår livskvalitet!

Tvärtom, teknik som skapas idag ger oss möjligheter som vi inte ens kunnat hoppas på för bara fem år sedan.

Jag tänker på minskad risk för krig.

jag tänker på lägre kostnader för personlig mobilitet.

Jag tänker på tystnad och ren luft i tätorter.

Jag tänker på en blå himmel utan massor av flygplansstrimmor i vitt.

Jag tänker på smidigheten i att ta ett snabbtåg istället för flyget.

Jag tänker på tysta lättkörda elbilar med en ljudkvalitet på musiken i bilen som vi aldrig upplevt förr.

Jag tänker på drivmedelsdistribution i form av elektricitet istället för tankbilar.

Jag tänker på valet av boende.

Framför allt tänker jag på att hitta lösningar för säkert, hållbart och komfortabelt resande.

Ta snabbtågen som exempel. Idag träter politikerna om vilka städer som ska ha stationer. Ett gammaldags tänkande som för årtionden sedan övergavs när det gäller flyget. Vi behöver ett fåtal stationer smart placerade och med pendeltåg, metro eller tunnelbana för kommunikation samt parkeringshus för självkörande bilar. Lösningen där du som resenär stannar utanför stationen och tar ditt bagage med dig för att låta bilen själv köra in i ett p-hus helt utan människor finns redan idag och ger fördelar gentemot både flyget, den långväga biltrafiken och dagens tågsystem. En lösning som gör bygget av ett snabbtågsnät billigare och snabbare att genomföra.

Vi behöver bygga en stabil elförsörjning byggd på förnybara energikällor som vind-, sol-, vatten- och vågkraft. Så behöver vi bygga ett stabilt elnät där elen distribueras till våra viktigaste vägar för allt från snabbladdning över elvägar till vätgasproduktion på strategiska ställen.

Så behöver vi hitta lösningar för att stabilisera eltillgången genom att bygga för energilagring och där har vi ett antal olika tekniska lösningar redan idag. Vi kan lagra i batterier, i vätgas eller genom att låta överskottsel vid maximal produktion pumpa upp vatten i våra vattenreservoarer för att använda det för vattenkraft när övrig teknik inte kan producera. V2G, det vill säga elbilar som används för handel med el och lagring av el som säljs tillbaka till nätet vid toppbelastning är en annan lösning.

Ett sätt att bana väg för detta är att anpassa vår elkonsumtion genom att hitta lösningar för att jämna ut elförbrukningen på dygnet. Exempelvis genom att begränsa kommersiella serverhallars tillgång till el när vi har toppar i förbrukningen. Kort sagt tvinga Amazon och andra att själva producera och lagra el om de vill ha sin försäljningsorganisation i gång dygnet runt. Ett annat exempel är att starta upp energikrävande industrier vid olika tidpunkter så att inte alla behöver maximal eltillgång samtidigt.

Länk till hela artikeln av Stefan Nilsson