Stor ökning av efterfrågan på flytande biogas och biogaslastbilar

Stor ökning av efterfrågan på flytande biogas och biogaslastbilar

Efterfrågan på flytande fordonsgas har tagit rejäl fart. Förra året ökade försäljningen i Sverige med 230 procent. Ungefär hälften är flytande biogas, LBG. Nyregistreringen av lastbilar för både flytande och komprimerad biogas ökar också kraftigt.

Flytande biogas lämpar sig särskilt för tunga fordon som ska färdas långt och få med sig mycket bränsle. Flytande biogas tar också avsevärt mindre plats än komprimerad gas.

Energigas Sverige har drivit projektet Drive LBG (som nu är i avslutningsfasen) som via stöd från Energimyndigheten finansierat olika projekt för att stärka flytande biogas. Såhär säger Johan Laurell, projektledare, om intresset för flytande biogas:

– Vi är positivt överraskade över att det varit så stort intresse från transportörerna. Målet i Drive LBG var från början att få ut runt tio LBG-lastbilar på vägarna, men redan nu är 100 lastbilar ute och rullar och ytterligare cirka 200 är på väg ut hos sammanlagt 60 åkerier.

Bättre arbetsmiljö med mindre buller

Johan Laurell säger att intresset delvis beror på att biogaslastbilarna erbjuder en bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Bilarna bullrar och vibrerar mindre än diesellastbilar, vilket upplevs som bekvämt. Dessutom kan de tack vare den låga bullernivån i högre grad köras inne i städer på kvällar och helger.

Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige

Stor ökning av lastbilar för fordonsgas

Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige, har tittat närmare på statistiken kring tunga lastbilar som drivs med fordonsgas och konstaterar att de ökat markant på ett år (30/9 2020 – 30/9 2021):

– Ser man på ökningen för enbart LBG-lastbilar är ökningen hela 214 procent, från drygt 70 till närmare 230 stycken. Nyregistrerade lastbilar för komprimerad biogas ökar också stort, med 186 procent. Totalt finns det 1.361 tunga lastbilar som körs på fordonsgas (avser både komprimerad och flytande gas).

Tabellen visar ökningen under senaste året av antalet lastbilar som drivs med biogas.


Stöd finns att söka för inköp av biogaslastbil

Via Klimatklivet eller Klimatpremien går det att söka stöd för delar av merkostnaden vid köp av nya biogaslastbilar.


Om biogaslastbilar och biogas

• En lastbil med flytande fordonsgas kommer upp till 160 mil på en tank, och en lastbil med komprimerad fordonsgas upp till 50 mil. Scania, Volvo och Iveco tillverkar lastbilar för både flytande och komprimerad gas. Mercedes-Benz tillverkar lastbilar för komprimerad gas.

• Det finns cirka 25 tankstationer för flytande biogas i Sverige just nu, men de ökar kontinuerligt. För komprimerad biogas finns över 200 tankstationer i landet. Med Tanka Grönt-appen hittar du alla tankställen för biogas, såväl flytande som komprimerad.

• Biogas minskar både växthusutsläppen och bränslekostnaderna. Prova själv i Gasums kalkylator.


Reportage: Stål och Verktyg i Växjö satsar på biogaslastbil för distribution av tungt material