Svebio räknar med stor ökning av biodrivmedel
Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige kan ge lägre dieselpriser

Svebio räknar med stor ökning av biodrivmedel

Produktionskapaciteten för biodrivmedel nära tredubblas till 2024 – kommer ge sjunkande dieselpriser – men moderaternas förslag slår sönder branschen, hävdar Svebio i en kommentar

– Det är häpnadsväckande industri- och näringspolitik från moderaterna, samtidigt som man ställer sig på bromsen i klimatpolitiken och ökar utsläppen med flera miljoner ton koldioxid, säger Gustav Melin VD på Svebio.

Under 2022 finns 15 anläggningar i Sverige som kan producera cirka 7,5 TWh biodrivmedel per år. På två år till 2024 kommer den svenska produktionskapaciteten nå 20 TWh per år vilket motsvarar nära 25 procent av alla vägtransporter och är lika mycket biodrivmedel som hela importen i år 2022.

– Det är sällsynt dålig tajming på moderaternas förslag. Det ökade utbudet av biodrivmedel de närmaste åren kommer att sänka priserna på diesel från dagens nivåer. Politikerna borde vara angelägna om att stimulera ytterligare svensk produktion efter 2024 för att öka energisäkerheten och hålla nere priserna. En satsning på biodrivmedel är ett utmärkt sätt att både hålla nere drivmedelspriserna och samtidigt klara klimatpolitiken. Moderaternas förslag är synnerligen ogenomtänkt, säger Gustav Melin.