Sveriges plikt att hjälpa när Europa stoppar rysk gas
DEBATT

Sveriges plikt att hjälpa när Europa stoppar rysk gas

Tisdagen den 8:e mars, 12 dagar efter invasionen av Ukraina, meddelade EU Kommissionen att 20% av den gas Europa köper från Ryssland ska ersättas med biogas. Sverige är bäst i världen på biogas och har nu plötsligt en huvudroll att spela. Inser Sveriges regering att vi sitter på en spetskompetens Europa behöver?

Våren 2021 föreslog infrastrukturminister Tomas Eneroth att bilar som körs på biogas inte längre skulle klassas som miljöbilar. Idén kom inte från Bryssel. Infrastrukturdepartementet hade själva kommit på den som ett sätt att bli ”bäst i klassen” inom EU vad gällde att peka ut elbilar som den enda och bästa klimatlösningen.

Förslaget låg dock helt i linje med de fyra budskapen i den desinformationskampanj Bryssels ledande lobbyorganisation för elbilar, Transport & Environment (”T&E”) driver:

  1. biogas har samma klimatpåverkan som naturgas
  2. biogas tillverkas av mat
  3. mängden biogas EU kan producera är väldigt liten
  4. om Europas biltillverkare får fortsätta tillverka något annat än elbilar fastnar vi i ett fossilberoende.

Inget av dessa påståenden stämmer med verkligheten.

Tvärtom, när tyska motororganisationen ADAC i januari publicerade ”Ecotest 2021” som jämför miljöprestandan hos 102 europeiska bilmodeller inklusive eldrivna, var de bästa modellerna just biogasbilar. Trots det, och trots att T&Es budskap är felaktiga sammanfattar de bilden av biogas och biogasbilar som inte bara EU Kommissionens ”experter”, Tysklands och Hollands gröna politiker utan även Sveriges sittande infrastrukturminister verkar tro på. 

Att vänta sig att politiker från länder utan möjlighet att köra bilar på fossilfri gas tillverkad från avfall ska förstå det geniala med biogas är kanske mycket begärt, men en svensk minister borde veta bättre. Under mer än 20 år har vi satsat miljarder på forskning, på kommunala investeringar i sortering och insamling av matavfall, på anläggningar som tillverkar biogas från avlopp och avfall och på att bygga biogasmackar. Det har gett en lösning för både privatpersoner, företag och kommuner som vill välja fossilfritt. Sverige var redan år 2018 särklass bäst i Europa med 30% hållbara drivmedel i vägtrafiken. Finland på andra plats med 15% medan genomsnittet i EU var 8%.

En logisk konsekvens vore naturligtvis att den kunskap Sverige byggt upp skulle stått i centrum när EU i höstas började diskutera en ökad takt i övergången till fossilfria transporter. Men nej. Den enda regering som försökt förklara de många nyttorna med biogas på EU-nivå är den finska, via transportminister Timo Harakka. Varför? Inser inte dagens svenska politiker vilken tillgång utbyggd biogasproduktion utgör för Europa?

Oavsett svaret, den 8:e mars förstod EU Kommissionen att man behöver biogas, av skälet att den kan produceras lokalt i varje land och region. Vet man att biogasdrivna bilar är billigaste vägen till klimatmålen? Att Europa, precis som Sverige kan driva delar av väg- och sjötransporter på biogas från eget avfall? Att Europas gasnät och mackar nu kan ”återvinnas” och bli fossilfria? Inte än. Men snart, hoppas vi.  

Sveriges regering och infrastrukturminister Tomas Eneroth: anslut er omgående till den finska regeringens EU-linje för fortsatt tillverkning av biogasbilar. Hjälp EU att snabbt tillämpa den svenska biogasmodellen i medlemsländerna. Då får Europa bäst möjligheter att med egen biogas snabbt minska både beroendet av rysk naturgas och klimatpåverkan från transporter.

 

Stefan Särnehed
Vd OK Värmland                                        

Lars Höglund
Vd Furetank

Greger Henriksson
Docent, Kungliga Tekniska Högskolan

Jan Rapp
Läkare, ordförande i Biogasakademin

Nils Lannefors
Vd Hitachi Zosen Inova Sverige

Tom Birgersson
Vd Hagelsrums Biogas

Jonas Lööf
VL Miljöfordon Sverige

Lars-Erik Jansson
Vd Energi och Affärsutveckling

 

Foto: Biogasakademin/Joakim Ståhl