Vätgas bunden i vätska ökar fördelarna för vätgasdrivna fordon
Lundaforskare har en lösning för smidigare vätgastankning

Vätgas bunden i vätska ökar fördelarna för vätgasdrivna fordon

Vätgasen ses av många som ett framtidsbränsle som kan göras fossiloberoende och med vatten som enda utsläpp. Ett förnybart och klimatsäkert framtidsbränsle framför allt för tyngre fordon. Nu har forskare på Lunds Tekniska Högskola tagit fram en metod att tanka vätgas bundet i en vätska, vilket ökar energitätheten och är tänkt att underlätta hanteringen.

Kort beskrivet bygger tekniken på att fordonet, som kan vara en bil, lastbil, båt eller ett flygplan, tankas med en vätska där vätet är bundet och sedan frigörs med hjälp av en fast katalysator som vätskan pumpas igenom. Där frigörs vätet i gasform och går vidare till en bränslecell där vätet reagerar med syre och då skapas vatten och energi i form av elektricitet. Vätskan kan därefter tankas tillbaka vid tankning och laddas med väte för återanvändning.
– Vår katalysator är bland de mest effektiva som finns, i alla fall om man tittar i den öppna litteraturen, säger Ola Wendt, professor vid Centrum för analys och syntes vid kemiska institutionen och en av artikelförfattarna.
Forskarna ser stora fördelar med tekniken då den både underlättar lagringen och tankningen av vätet samtidigt som den enligt deras forskning kan få ut mer energi ur en tank med vätet bundet i vätskan jämfört med motsvarande tank med vätgas. En väldigt viktig aspekt när det gäller större fordon som körs långt.
– Med de stora tankar de har skulle man kunna komma nästan lika många mil som på en tank med diesel. Man skulle också få ut 50 procent mer energimängd jämfört med komprimerad vätgas fortsätter Ola Wendt i artikeln publicerad på LTH: hemsida lu.se.
Illustrationen till artikeln är gjord av: Catrin Jakobsson