Volvokoncernen köper 50% vindkraftel
Volvo och Vattenfall i elavtal

Volvokoncernen köper 50% vindkraftel

Mitt i en ökande efterfrågan på ren energi har Volvokoncernen tecknat ett långsiktigt avtal med Vattenfall, Sveriges största producent av förnybar el. Avtalet innebär att Volvokoncernen har åtagit sig att köpa 50 % (~230GWh/år) av den förnybara elen som produceras vid Bruzaholm vindkraftpark i Sverige, under en 10-årsperiod med start sista kvartalet 2025.

Detta partnerskap med Vattenfall är ett steg framåt i koncernens åtagande att nå en värdekedja med nettonoll utsläpp av växthusgaser (GHG) till 2040 och uppnå målen i Paris klimatavtal. Med 21 vindkraftverk med tillhörande anläggningar planeras bygget av vindparken Bruzaholm att starta sommaren 2023 och stå klart för driftsättning till hösten 2025 då avtalet börjar.
Volvokoncernen är på en tillväxtresa och erbjuder sina kunder hållbara transport- och infrastrukturlösningar med elektriska produkter och biobränslen som nyckelfaktorer för att minska utsläppen av växthusgaser. Parallellt arbetar Volvokoncernen med att minska växthusgasavtrycket från sin egen verksamhet och över hela värdekedjan, steg för steg, tillsammans med sina partners. En del av detta innebär att ersätta kvarvarande fossila energikällor i sin verksamhet med förnybara låga växthusgasintensiva energikällor som vind-, sol- och vattenkraft och möjliggöra den samhälleliga omställningen till förnybar el. Genom att diversifiera genom olika förnybara källor lägger detta avtal till möjligheter för Volvokoncernens fortsatta övergång till nettonoll.
”Detta partnerskap markerar ytterligare ett steg i att kontinuerligt minska miljöpåverkan från vår egen industriella verksamhet. Avtalet signalerar vårt åtagande att prioritera investeringar med låga koldioxidutsläpp, köpa förnybar energi och vidta klimatåtgärder i allt vi gör.” säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvo Group.
”Branschens energiomställning sker här och nu – nyckeln till framgång är samarbete, ingen kan ta sig an utmaningen helt på egen hand. Dagens avtal är ett exempel på hur Volvo Group valt att ligga i framkant i sitt elektrifierings- och klimatarbete. Vi är glada över att kunna stötta dem på deras resa. Genom att bygga ut fossilfria energikällor, samarbeta för att elektrifiera processer som idag är baserade på fossila bränslen, använda vår fossilfria el och utveckla laddinfrastruktur kan vi bidra till utfasningen av fossila bränslen i hela transportsektorn”, säger Vattenfalls pressmeddelande. VD och koncernchef Anna Borg.