OM MILJÖFORDON SVERIGE

Mål och syfte
Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är vi en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter.

Miljöfordon Sverige, stadgar

Miljöfordon Sverige verkar för en långsiktigt hållbar utveckling inom områdena:

 1. ökad introduktion av fossiloberoende fordon.
 2. fler tankställen med förnybara drivmedel.
 3. mer miljöanpassad fordonsanvändning.

Miljöfordon Sverige har även antagit en programförklaring vilken omfattar följande områden. Läs fullständig programförklaring här.

 1. Miljöfordon Sverige och dess syfte (enligt stadgarna – §2 ÄNDAMÅL)
 2. Miljöfordon Sverige och geografiskt arbetsområde
 3. Miljöfordon Sverige och politik
 4. Miljöfordon Sverige och definition av miljöfordon
 5. 5. Miljöfordon Sverige och olika drivmedel
 6. 6. Miljöfordon Sverige och introduktion av fler tankställen med förnybara drivmedel
 7. 7. Miljöfordon Sverige och låginblandning av alternativa drivmedel
 8. 8. Miljöfordon Sverige och efterkonvertering till alternativa drivmedel

Miljöfordon Sverige, historia

Miljöfordon Sverige startades 2002 av några entusiaster som intresserar sig för bilar och en bättre miljö. Föreningen samlar alla intresserade av bilar och en bättre miljö till diskussion kring ett och samma bord. Detta leder fram till konkreta projekt som driver på för en mer hållbar utveckling.

Finansiering av föreningens verksamhet sker eller har skett genom projektbidrag från staten (bl.a. KLIMP, Klimatklivet), Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, medlemmar, kommuner m.m.

Medlemmar är engagerade företag såsom bilåterförsäljare, biluthyrare, däckföretag, bränslebolag, rallyförare, transportföretag, kommuner, landsting, Energikontor Sydost, och sist men inte minst privatpersoner med stort miljö- och bilintresse.

2018

- Föreningen är en del av Elbilslandet Syd – ett projekt som vänder sig till företag i Blekinge och Skåne för att öka andelen gas- och elfordon som används i verksamhet eller som tjänstebil.

- Miljöfordonsdiagnos genomförs för 9e gången.

- Flera Energideklarationer – Fordon genomförs ?


2017
– Föreningen får ny logotype och byter hemsida och e-postadresser till miljofordonsverige.se

– Miljöfordon Sverige genomför en förstudie med stöd från Region Blekinge för att utveckla GreenCharge-projektet.


2016
– Föreningen byter namn från Miljöfordon Syd till Miljöfordon Sverige.

– Miljöfordon Sverige samordnar flera ansökningar till Klimatklivet som resulterar i att 21 kommuner, energibolag och landsting i Kalmar- Kronobergs- och Blekinge län beviljas investeringsstöd för laddinfrastruktur.


2015
– Miljöfordon Syd fortsätter driva granskning av kommuner och landstings fordonsflottor – Miljöfordonsdiagnos, nu en webbtjänst ?

– Miljöfordon Syd startar arbetet med  Greencharge fas 2.

– Miljöfordon Syd fortsätter sin omvärldsbevakning på hemsida och med nyhetsbrev.


2014
– Miljöfordon Syd fortsätter driva granskning av kommuner och landstings fordonsflottor – Miljöfordonsdiagnos, nu en webbtjänst ?

– Miljöfordon Syd Avslutar Greencharge Sydost fas 1 som planerat.

– Miljöfordon Syd fortsätter sin omvärldsbevakning på hemsida och med nyhetsbrev.


2013
– Miljöfordon Syd fortsätter driva granskning av kommuner och landstings fordonsflottor – Miljöfordonsdiagnos, nu en webbtjänst ?

– Miljöfordon Syd Driver Greencharge Sydost vidare med BTH.

– Miljöfordon Syd fortsätter sin omvärldsbevakning på hemsida och med nyhetsbrev.

– Energideklarationer görs för alla Greencharge medlemmar.


2012
– Miljöfordon Syd fortsätter driva granskning av kommuner och landstings landstings fordonsflottor – Miljöfordonsdiagnos, nu en webbtjänst ?

– Miljöfordon Syd Driver en Roadshow för elfordon inom Greencharge Sydost.

– Miljöfordon Syd fortsätter sin omvärldsbevakning på hemsida och med nyhetsbrev.

– El och värmefestival hos Jula i oktober.


2011
– Miljöfordon Syd fortsätter driva granskning av kommuner och landstings fordonsflottor.

– Miljöfordon Syd i samarbete med BTH startar upp det regionala projektet Greencharge Sydost för Elfordon och laddinfrastruktur.

– Miljöfordon Syd tar fram tjänsten Energideklaration fordon, en analys med energi-, klimat- och ekonomiskt förtecken.

– Miljöfordon Syd och Sparcoachföreningen inleder samarbete.


2010
– Miljöfordon Syd anordnar tillsammans med Växjö Energi och IKEA en stor elbilsdag i Älmhult hos IKEA.

– Miljöfordon Syd beviljas 200 000 kr från Trafikverket för projektet ”Elbilar på väg – ett regionalt elbilsupprop i samverkan”. Ett projekt under 2010-2011.

– Miljöfordon Syd utbildar i Sparsamkörning från Skåne till Söderhamn.

– Miljöfordon Syd finns på plats i Almedalen.


2009
– Miljöfordon Syd tillsammans med Föreningen för Sveriges regionala energikontor ger ut tidningen ”Klimat & transporter” till 33 000 beslutsfattare inom kommun och landsting (november).

– Miljöfordon Syd beviljas stöd från Trafikverket för en granskning av kommunorganisationers fordonsflottor.


2008
– Miljöfordon Syd beviljas 180 000 kronor från Vägverket Region Sydöst för att genomföra informationsbesök hos 25 stora fordonsägare i Kalmar län.

– Miljöbilsengagemanget i regionen firar 10 år och Miljöfordon Syd 5 år.


2007
– Miljöfordon Syd beviljas 3 miljoner kronor i bidrag till mindre bensinstationer, hemmahörande i Kronobergs län, som sätter upp pump med förnybara drivmedel (KLIMP, 2007-2011)

– Det säljs flest elhybridbilar per capita hela Europa – i Kalmar som försäljningsområde (Mycket tack vare miljöbilsbidraget i Kalmar län – avser första halvåret 2007)

– Miljöfordon Syd ger ut informationstidningen Miljöbilen till alla hushåll i Kalmar län (april) samt i Kronobergs och Blekinge län (september)

– Miljöfordon Syd beviljas 200 000 kronor i bidrag från Vägverket för projektet ”Nätverk för koldioxideffektiva bilförsäljare i Kalmar län”.


2006
– Miljöfordon Syd beviljas 3 miljoner kronor i bidrag till mindre bensinstationer, hemmahörande i Kalmar län, som sätter upp pump med förnybara drivmedel (KLIMP, 2006 – 2010)

– Miljöfordon Syd ger ut informationstidningen Miljöbilen till alla hushåll i Kalmar län (Maj)


2005
– Miljöfordon Syd beviljas 3 miljoner kronor i miljöbilsbidrag till företag, kommuner och privatpersoner i Kalmar län (KLIMP, 2005 – 2010)

– Miljöfordon Syd ger ut informationstidningen Miljöbilen till alla hushåll i Kronobergs län (nov)


2004
– Det säljs flest miljöbilar per capita hela Sverige – i Växjö som försäljningsområde.

– Det säljs flest Ford Focus Flexifuel per capita hela Sverige – i Växjö som försäljningsområde.

– Det säljs flest Toyota Prius hybridbil per capita hela Europa – i Växjö som försäljningsområde (Mycket tack vare miljöbilsbidraget i Växjö kommun)


2003
– 10 av 50 etanolpumpar i landet finns i Småland och Blekinge, pumptätaste regionen i hela landet.

– Det säljs flest Chevrolet S 10 (en etanoldriven pick-up) till antal i hela landet – i Växjö som försäljningsområde.


2002
– Miljöfordon Syd bildas formellt efter fem års engagemang – baserat på nätverket Regional samverkan för mer miljöanpassade transporter.

– AVIS i Växjö först ut med större andel miljöbilar i sin flotta – 25 etanolbilar (motsvarar fantastiska 45 procent miljöbilar)

– Ford handlaren i Växjö är andre bilhandlaren i hela Sverige som tar hem enbart miljöbilar som lagerbilar (avser modellen Ford Focus Flexifuel)

– Oljeshejkerna Johnsson i Alvesta, blir minsta bolag i Sverige som sätter upp etanolpump.

– Miljöfordon Syd verkar som rådgivande part för flera etableringar av etanolpumpar i Småland och Blekinge (Aneby, Älmhult, Karlskrona, Karlshamn, Kalmar, Växjö m.fl.)


2001-2005
– Växjö kommun först ut i hela Sverige med miljöbilsbidrag till privatpersoner, företag och kommun som köper miljöbilar (LIP-projekt)


1999
– Regional samverkan för mer miljöanpassade transporter (fokus på fordon och drivmedel) startas upp med initial finansiering från Vägverket Region Sydöst.


1997
– Engagemanget för fler miljöbilar startar i Växjö.

– Växjö kommuns miljöchef, Malte Sandberg har en vision om att alla ska kunna köra miljöbil och miljökontorets bensindrivna Volvo byggs om till etanoldrift. Kampen för laglig konvertering till alternativa drivmedel och fler miljöbilar inleds.