ENERGIDEKLARATION – FORDON

Energideklaration - Fordon är en analys som beskriver både totalkostnad och klimatpåverkan för en organisations fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) samt presenterar konkreta åtgärdsförslag med besparingspotential.

Detta ger ett bra beslutsunderlag för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta, minska sina koldioxidutsläpp eller uppnå andra miljömål.

En energideklaration analyserar varje verksamhet specifikt och ger dig full koll på vad bilarna faktiskt kostar, hur mycket energi de använder och hur mycket fossila utsläpp de orsakar. De lätta fordonen står för en betydande del av kommunernas och landstingens kostnader och utsläpp av fossil koldioxid. Besparingspotentialen blir ofta en positiv överraskning där både prislappen och utsläppen minskar.

Resultat efter 36 genomförda Energideklarationer

Besparing i kronor samt minskade fossila utsläpp vid övergång till fossiloberoende fordon jämfört med dagens personbilspark för 36 kommuner och landsting.


I genomsnitt kan kostnaderna reduceras med 6 procent för de 36 kommunerna och landstingen vilket motsvarar 17 Mkr per år. Dessutom når man målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

 


En Energideklaration – fordon sammanfattas i en innehållsrik rapport med åtta resultatområden som kan beskrivas så här:

1 – Rationalisering av fordon

2 – Inköp av fordon

3 – Tanka HVO100

4 – Uppföljningen av drivmedelsinköp och körsträckor

5 – Sparsam körning

6 – Föryngring av fordonsbeståndet

7 – Klimatneutrala genom klimatkompensation/energikompensation

8 – Hälsopåverkan – sätt ett pris på luftföroreningar


 

Erbjudande för Energideklaration – Fordon

Genomförande av en energideklaration innehållande analys av era personbilar och lätta lastbilar med redovisning av kostnader och klimatpåverkan samt utvärdering av styrande dokument och verksamhetens mål.

Sammanställning av resultat i skriftlig rapport med åtgärdsförslag som ger er möjlighet att på ett effektivt sätt välja ut och jobba vidare med de områden som ger bäst effekt i ert klimat- och hållbarhetsarbete. Resultatet kan även presenteras på plats i lämpligt forum, till exempel KS/ledningsgrupp.

Information & beställning av Energideklaration – Fordon

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av Energideklaration - Fordon!

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.