ENERGIDEKLARATION – FORDON

Energideklaration - Fordon är en analys som beskriver både totalkostnad och klimatpåverkan för en fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) och presenterar konkreta åtgärdsförslag med besparingspotential.

Det ger ett bra beslutsunderlag för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta, minska sina koldioxidutsläpp eller uppnå andra miljömål.

En energideklaration ger dig full koll på vad bilarna faktiskt kostar, hur mycket energi de använder och hur mycket fossila utsläpp de orsakar. Fordon står ofta för en betydande del av en organisations kostnader och utsläpp av fossil koldioxid. Besparingspotentialen blir ofta en positiv överraskning där både prislappen och utsläppen minskar.

Resultat efter över 100 genomförda Energideklarationer

Besparing i kronor samt minskade fossila utsläpp vid övergång till fossiloberoende fordon jämfört med dagens personbilspark.


I genomsnitt kan kostnaderna reduceras med 6 procent för de 100 organisationerna. Dessutom når man målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

 


En Energideklaration – fordon sammanfattas i en innehållsrik rapport med åtta resultatområden som kan beskrivas så här:

1 – Rationalisering av fordon

2 – Inköp av fordon

3 – Tanka fossiloberoende drivmedel

4 – Uppföljningen av drivmedelsinköp och körsträckor

5 – Sparsam körning

6 – Föryngring av fordonsbeståndet

7 – Klimatneutrala genom klimatkompensation

8 – Hälsopåverkan – sätt ett pris på luftföroreningar


 

Erbjudande för Energideklaration – Fordon

Genomförande av en energideklaration innehållande analys av era personbilar och lätta lastbilar med redovisning av kostnader och klimatpåverkan samt utvärdering av styrande dokument och verksamhetens mål.

Sammanställning av resultat i skriftlig rapport med åtgärdsförslag som ger er möjlighet att på ett effektivt sätt välja ut och jobba vidare med de områden som ger bäst effekt i ert klimat- och hållbarhetsarbete. Resultatet kan även presenteras på plats i lämpligt forum, till exempel KS/ledningsgrupp.

Information & beställning av Energideklaration – Fordon

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av Energideklaration - Fordon!

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.