MILJÖFORDONSDIAGNOS - BAS

Ett unikt webbverktyg för kommuner och regioners fordonsflottor

Med vårt lättöverskådliga webbverktyg Miljöfordonsdiagnos Bas levererar vi tillförlitlig fordonsstatistik till kommuner och regioner för att underlätta omställningen av en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Uppgifterna levereras även till det officiella måttet för andel fossiloberoende fordon i KKIK.

Miljöfordonsdiagnosen ger en unik möjlighet för kommuner och regioner att få en bild av fordonsflottornas status men också att kunna jämföra dessa med varandra. Vi har under åren skapat ett unikt webbverktyg med fordonsstatistik för kommuners och landstings egna fordonsflottor.

Tillsammans med Dun & Bradstreet rankar vi kommuner och regioner och uppmärksammar de bästa varje år.

I samarbete med Dun & Bradstreet presenterar vi i vårt lättöverskådliga webbverktyg Miljöfordonsdiagnos Bas data från Transportstyrelsens fordonsregister för samtliga kommuner och regioner, samt deras bolag.

Informationen är anpassad för att underlätta kommuners och regioners arbete för att uppnå riksdagens uppsatta mål om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. 

Med Miljöfordonsdiagnos Bas får ni:

  • All information samlad på ett ställe i vårt webbverktyg
  • Gemensamma bedömningar och definitioner
  • Jämförande resultat för alla

Vi redovisar jämförande resultatlistor för alla kommuner och landsting. Det finns listor för både personbilar och lätta lastbilar för följande parametrar samt förändring:

  • Andel fossiloberoende fordon (fordon som är godkända för att drivas med etanol, gas, el, laddhybrid, HVO100 eller vätgas)
  • Klimateffektivitet (g CO2/km) (det resterande fossila koldioxidutsläppet då hänsyn tagits till E85, biogas, reduktionspliks drivmedel samt HVO100)
  • Energieffektivitet (g CO2/km) (certifieringsvärdet för blandad körning)
  • Miljöfordonsandel (för 2022 gäller klimatbonusbil utöver övriga definitioner)
  • Krocksäkerhet i form av antal fordon med 5-stjärnor i Euro- NCAP (ej för lätt lastbil)

Miljöfordonsdiagnos.se under rubriken Statistik går det att ta del av resultaten.

Information

I Miljöfordonsdiagnos - bas lägger vi stor vikt vid att få fram de korrekta fordonen som används i organisationen. Fordon som ägs eller leasas på vanligt sätt (finansiell leasing) hämtas automatiskt från Transportstyrelsens register men det finns dessutom möjlighet att lägga till/ta bort hyrda (operationellt leasade) fordon.

Dessutom gör vi en gemensam ansträngning att ta bort specialfordon som mekarbilar, museifordon, ambulanser och annat som inte kan anses vara av intresse i statistiken. Vi levererar årligen statistik till RKAs databas Kolada och kkik-måttet fossiloberoende fordon.

Om ni är en kommun med fordon som leasas operationellt så är vi tacksamma för att få information om aktuellt fordonsinnehav (avseende registreringsnummer). Vi tar gärna emot excelfil med sådan information helt utan krav på att delta i vårt webbverktyg. Ju mer säkerställd statistik desto bättre.

Miljöfordonsdiagnos 2023

För fjortonde året i rad kan Miljöfordon Sverige presentera resultat för vår fordonsgranskning avseende kommuner och regioner. Granskningen sker även i år i samarbete med vår partner Dun & Bradstreet.

Resultaten bygger på uppgifter från 221231 samt i jämförelse med resultat från 211231.

Vi har nu utsett årets vinnare i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2023, vinnarna är:

Bästa Resultat Kommun: Stockholms stad

Bästa Resultat Region: Region Skåne

Störst Förbättring Kommun: Vara kommun

Störst Förbättring Region: Region Västernorrland

Glada pristagare Miljöfordonsdiagnos 2023:

Bästa kommun och region samt Årets gasbilsraket:

Johan Sueffert, Fleet Manager Stockholms Stad, Mikael Nilsson, Enhetschef fordon Region Skåne och Per Gröön, KS ordförande Högsby kommun flankerade av Pernilla Hansson, Miljöfordon Sverige och Mikaela Nilsson, Dun & Bradstreet

Störst förbättring kommun och region:

Lars Gezelius KS ordförande och Dan Lindbäck fordonsansvarig, Vara kommun

Jan Lindberg, Energicontroller Regionfastigheter, Mattias Almqvist, Enhetschef Transport och Håkan Nordlöf, Säkerhetssamordnare Regionfastigheter, Region Västernorrland

 

Klicka för att se mer information:

Pressmeddelande som artikel

Pressmeddelande Miljöfordonsdiagnos 2023 (pdf)

Miljöfordonsdiagnos 2023 Bästa kommun, hela listan

Miljöfordonsdiagnos 2023 Störst förbättring kommun, hela listan

Miljöfordonsdiagnos 2023 Bästa region,hela listan

Miljöfordonsdiagnos 2023 Störst förbättring region, hela listan

De som nått reduktionsmålet genom klimateffektivitet till 2023

Miljöfordonsdiagnos 2023 rapport (pdf)

Information & beställning av Miljöfordonsdiagnos

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av Miljöfordonsdiagnos

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.