MILJÖFORDONSDIAGNOS

Ett unikt webbverktyg för kommuner och regioners fordonsflottor

Med vårt lättöverskådliga webbverktyg Miljöfordonsdiagnos Bas levererar vi tillförlitlig fordonsstatistik till kommuner och regioner för att underlätta omställningen av en fossilfri fordonsflotta till år 2030. 

Miljöfordonsdiagnosen ger en unik möjlighet för kommuner och regioner att få en bild av fordonsflottornas status men också att kunna jämföra dessa med varandra. Vi har under åren skapat ett unikt webbverktyg med fordonsstatistik för kommuners och landstings egna fordonsflottor. 

I samarbete med Dun & Bradstreet presenterar vi i vårt lättöverskådliga webbverktyg Miljöfordonsdiagnos Bas data från Transportstyrelsens fordonsregister för samtliga kommuner och regioner, samt deras bolag.

Informationen är anpassad för att underlätta kommuners och regioners arbete för att uppnå riksdagens uppsatta mål om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. 

Med Miljöfordonsdiagnos Bas får ni:

  • All information samlad på ett ställe i vårt webbverktyg
  • Gemensamma bedömningar och definitioner
  • Jämförande resultat för alla

Vi redovisar jämförande resultatlistor för alla kommuner och landsting. Det finns listor för både personbilar och lätta lastbilar för följande parametrar samt förändring:

  • Andel fossiloberoende fordon (fordon som är godkända för att drivas med etanol, gas, el, laddhybrid, HVO100 eller vätgas)
  • Klimateffektivitet (g CO2/km) (det resterande fossila koldioxidutsläppet då hänsyn tagits till E85, biogas, reduktionspliks drivmedel samt HVO100)
  • Energieffektivitet (g CO2/km) (certifieringsvärdet för blandad körning)
  • Miljöfordonsandel (från 180701 gäller klimatbonusbil utöver övriga definitioner)
  • Krocksäkerhet i form av antal fordon med 5-stjärnor i Euro- NCAP (ej för lätt lastbil)

Miljöfordonsdiagnos.se under rubriken Statistik går det att ta del av resultaten.

Information & prisuppgift

I Miljöfordonsdiagnos - bas lägger vi stor vikt vid att få fram de korrekta fordonen som används i organisationen. Fordon som ägs eller leasas på vanligt sätt (finansiell leasing) hämtas automatiskt från Transportstyrelsens register men det finns dessutom möjlighet att lägga till/ta bort hyrda (operationellt leasade) fordon.

Dessutom gör vi en gemensam ansträngning att ta bort specialfordon som mekarbilar, museifordon, ambulanser och annat som inte kan anses vara av intresse i statistiken. Vi levererar årligen statistik till RKAs databas Kolada och kkik-måttet miljöbil.

Om ni är en kommun med fordon som leasas operationellt så är vi tacksamma för att få information om aktuellt fordonsinnehav (avseende registreringsnummer). Vi tar gärna emot excelfil med sådan information helt utan krav på att delta i vårt webbverktyg. Ju mer säkerställd statistik desto bättre


Ni får även ett intressemedlemskap i Miljöfordon Sverige på köpet.

Pris: 2100 kr + moms/år

Miljöfordonsdiagnos 2022

För trettonde året i rad kan Miljöfordon Sverige presentera resultat för vår fordonsgranskning avseende kommuner och regioner. Granskningen sker även i år i samarbete med vår partner Dun & Bradstreet.

Resultaten bygger på uppgifter från 211231 samt i jämförelse med resultat från 201231.

Vi har nu utsett årets vinnare i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2022, vinnarna är:

Bästa Resultat Kommun: Stockholms stad

Bästa Resultat Region: Region Skåne

Störst Förbättring Kommun: Kävlinge kommun

Störst Förbättring Region: Region Jämtland Härjedalen och Region Kalmar

 

Klicka gärna på länkarna nedan:

Pressmeddelande som artikel

Pressmeddelande Miljöfordonsdiagnos 2022 (pdf)

Miljöfordonsdiagnos 2022 topp 20 kommuner (pdf)

Miljöfordonsdiagnos 2022 topp 5 regioner (pdf)

Miljöfordonsdiagnos 2022 rapport (pdf)

Information & beställning av Miljöfordonsdiagnos

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av Miljöfordonsdiagnos

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.