KÖR (S)LADDSÄKERT

SPARSAM & SÄKER KÖRNING MED ELBIL

KÖR (S)LADDSÄKERT och kom fram. Hela vägen!

Elbilen är här och får allt större utrymme bland tjänstebilar och arbetsfordon. Det är ett stort steg framåt för miljön och för en god ekonomi. Men, som företagare vill du också slippa krångel med räckvidd, laddning och trafiksäkerhet. Faktorer som påverkar vardagen för många och som är en del av arbetsmiljöansvaret för allt fler.


I utbildningen Sparsam & säker körning med elbil lär du och dina medarbetare om:

 • Maximal energibesparing för minimal räckviddsångest

 • Effektiv laddning - undvik misstagen som skapar stress och missade möjligheter

 • Elbilen på vinterväg - bakhjulsdrift, enpedalskörning, däckslitage och skademinimering


 

UTBILDNINGSBESKRIVNING

Teoretisk utbildning för att optimera och energieffektivisera sin körning med en eldriven bil.

Under utbildningen går vi igenom bilens teknik och relevanta funktioner, ger handfasta tips i körteknik samt har en genomgång av bilens batteriteknik och laddning för en optimering av laddhastighet och minimering av laddförluster.

Genom konkreta tips och kunskapssökning ges deltagarna en möjlighet att kunna öka elbilens faktiska räckvidd samt sänka energiförbrukningen.

 

Kursen tar upp följande punkter:

 • Yttre faktorer som påverkar räckvidden/energiförbrukningen.
 • Genomgång av tekniska lösningar för energioptimering som finns i elbilen.
 • Konkreta tips i körteknik.
 • Elsäkerhet och genomgång av risker med felaktig laddning.
 • Genomgång av bilens laddhastighet och laddkurva samt vilka faktorer som påverkar.
 • Möjlighet till dialog och diskussion under hela kursen.

 

Förväntat resultat

Efter genomförd kurs skall deltagaren:

 • Ha god kunskap i hur man använder elbilens olika tekniska funktioner för att minimera energiförbrukningen och maximera räckvidden.
 • Ha god kunskap för vilka faktorer som påverkar energiförbrukningen.
 • Ha god kunskap för att kunna ladda elbilen på ett kostnadseffektivt, tidseffektivt och säkert sätt.
 • Ha grundläggande förståelse för bilens batteri- och laddteknik för optimal laddning och batteriets hållbarhet.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 2 timmar via Microsoft Teams inkl paus och tid för diskussion.

Presentation från kursen kommer att skickas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Max 8 deltagare per tillfälle.

Önskas utbildningen fysiskt på plats tillkommer en kostnad reseersättning samt tillgång till lokal.

 


UPPFÖLJNINGSPAKET (tillägg)

Uppföljning av utbildningen (efter ca 4 veckor) där vi följer upp deltagarnas erfarenheter, diskuterar upplevda resultat samt ger möjlighet att ställa fördjupande frågor.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 1 timme per tillfälle via Microsoft Teams. Max 8 deltagare per tillfälle.

Önskas utbildningen fysiskt på plats tillkommer en kostnad reseersättning samt tillgång till lokal.

 


PRAKTISK KÖRNING (tillägg)

Praktisk körning är ett tillägg till utbildningen.

Ett tillfälle fysiskt på plats hos beställaren tillsammans med en instruktör från Drive VXO där beställaren tillhandahåller lämpliga bilar som används i verksamheten (4 deltagare per bil).

Körmomenten sker i vanlig trafik.

 

Tilläggsutbildningen innebär följande:

 • Möjligheten är praktiskt att köra med samma typ/modell av bil som fungerar i verksamheten.
 • Möjlighet att testa bilens olika tekniska lösningar för att minimera energiförbrukningen och maximera räckvidden.
 • Genomgång av korrekt och säker körställning samt säker varning.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 2 timmar per tillfälle.

Minst 8 deltagare per utbildning.

Kostnad för reseersättning tillkommer.

 


PRAKTISK KÖRNING INKL. HALKKÖRNING (tillägg)

Praktisk körning inkl. halkkörning är ett tillägg till Praktisk körning.

Ett tillfälle fysiskt på plats hos Drive VXO i Uråsa (söder om Växjö) tillsammans med instruktör.

Grundutbildningen (teori) genomförs vid samma tillfälle fysiskt på plats hos leverantören.

Beställaren tillhandahåller och tar med sig lämpliga bilar som används i verksamheten för körmomenten i praktisk körning. Leverantören tillhandahåller fordon för körmoment på halkbana.

 • Elbilars tyngre vikt och annorlunda viktförhållande i kombination med en allt vanliga körning på bakhjulen innebär förändrat beteende under exempelvis en undanmanöver eller panikinbromsning.
 • Tilläggsutbildningen ger möjlighet att praktiskt testa och hantera en elbil i halt väglag.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 2 timmar per tillfälle.

Minst 8 deltagare per utbildning.

Information & beställning av utbildningen Sparsam körning – Elfordon

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av utbildningen Sparsam körning - Elfordon!

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.