SPARSAM KÖRNING FÖR ELBIL

Sparsam körning för elbil är en unik utbildning för dig som kör elbil eller funderar att byta till elbil och vill maximera räckvidden, öka din kunskap gällande laddning, korta ner laddstoppen och spara tid samt pengar.

 

Allt det är möjligt genom att nyttja elbilen på ett smartare sätt!

 

UTBILDNINGSBESKRIVNING

Teoretisk utbildning för att optimera och energieffektivisera sin körning med en eldriven bil.

Under utbildningen går vi igenom bilens teknik och relevanta funktioner, ger handfasta tips i körteknik samt har en genomgång av bilens batteriteknik och laddning för en optimering av laddhastighet och minimering av laddförluster.

Genom konkreta tips och kunskapsökning ges deltagarna en möjlighet att kunna öka elbilens faktiska räckvidd samt sänka energiförbrukningen.

 

Kursen tar upp följande punkter:

 • Yttre faktorer som påverkar räckvidden/energiförbrukningen.
 • Genomgång av tekniska lösningar för energioptimering som finns i elbilen.
 • Konkreta tips i körteknik.
 • Elsäkerhet och genomgång av risker med felaktig laddning.
 • Genomgång av bilens laddhastighet och laddkurva samt vilka faktorer som påverkar.
 • Möjlighet till dialog och diskussion under hela kursen.

 

Förväntat resultat

Efter genomförd kurs skall deltagaren:

 • Ha god kunskap i hur man använder elbilens olika tekniska funktioner för att minimera energiförbrukningen och maximera räckvidden.
 • Ha god kunskap för vilka faktorer som påverkar energiförbrukningen.
 • Ha god kunskap för att kunna ladda elbilen på ett kostnadseffektivt, tidseffektivt och säkert sätt.
 • Ha grundläggande förståelse för bilens batteri- och laddteknik för att optimera laddning och batteriets   hållbarhet.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 2 timmar via Microsoft Teams inkl paus och tid för diskussion.

Presentation från kursen kommer att skickas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Max 10 deltagare per tillfälle.

Önskas utbildningen fysiskt på plats tillkommer en kostnad reseersättning samt tillgång till lokal.

 


UPPFÖLJNINGSPAKET (tillägg)

Uppföljning av utbildningen (efter ca 4 veckor) där vi följer upp deltagarnas erfarenheter, diskuterar upplevda resultat samt ger möjlighet att ställa fördjupande frågor.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 1 timme per tillfälle via Microsoft Teams. Max 10 deltagare per tillfälle.

Önskas utbildningen fysiskt på plats tillkommer en kostnad reseersättning samt tillgång till lokal.

 


PRAKTISK KÖRNING (tillägg)

Praktisk körning är ett tillägg till utbildningen.

Ett tillfälle fysiskt på plats hos beställaren tillsammans med en instruktör från Drive VXO där beställaren tillhandahåller lämpliga bilar som används i verksamheten (3 deltagare per bil).

Körmomenten sker i vanlig trafik.

 

Tilläggsutbildningen innebär följande:

 • Möjlighet att praktiskt öva sparsam körning med samma typ/modell av bil som används i verksamheten.
 • Möjlighet att testa bilens olika tekniska lösningar för att minimera energiförbrukningen och maximera    räckvidden.
 • Genomgång av korrekt och säker körställning samt säker lastning.

 

Beräknad tidsåtgång

Ca 2 timmar per tillfälle.

Minimum 6 deltagare per utbildning.

Kostnad för reseersättning tillkommer.

 

Information & beställning av utbildningen Sparsam körning – Elfordon

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av utbildningen Sparsam körning - Elfordon!

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.