MILJÖBILSDIAGNOS

Granskning av kommuner och landstings fordonsflottor

Miljöfordonsdiagnos - Bas levererar tillförlitlig fordonsstatistik genom vårt webbverktyg. Vi har under åren skapat en plattform med fordonsstatistik för kommuners och landstings egna fordonsflottor. 

Miljöfordonsdiagnosen ger en unik möjlighet att i första hand ge kommuner och landsting en bild av fordonsflottornas status men också att kunna jämföra dessa med varandra.

I Samarbete med Bisnode samlas data in från Transportstyrelsens fordonsregister för samtliga kommuner och landsting, samt deras bolag. 

  • All information finns samlad på ett ställe
  • Gemensamma bedömningar och definitioner
  • Jämförande resultat för alla

Vi redovisar jämförande resultatlistor för alla kommuner och landsting. Det finns listor för både personbilar och lätta lastbilar för följande parametrar samt förändring:

  • Andel fossiloberoende fordon (fordon som är godkända för att drivas med etanol, gas, el, laddhybrid, HVO100 eller vätgas)
  • Klimateffektivitet (g CO2/km) (det resterande fossila koldioxidutsläppet då hänsyn tagits till E85, biogas och Diesel B50)
  • Energieffektivitet (g CO2/km) (certifieringsvärdet för blandad körning)
  • Miljöfordonsandel (från 180701 gäller klimatbonusbil utöver övriga definitioner)
  • Krocksäkerhet i form av antal fordon med 5-stjärnor i Euro- NCAP (ej för lätt lastbil)

Miljöfordonsdiagnos.se under rubriken Statistik går det att ta del av resultaten.

Information & prisuppgift

I Miljöfordonsdiagnos - bas lägger vi stor vikt vid att få fram de korrekta fordonen som används i organisationen. Fordon som ägs eller leasas på vanligt sätt (finansiell leasing) hämtas automatiskt från Transportstyrelsens register men det finns dessutom möjlighet att lägga till/ta bort hyrda (operationellt leasade) fordon.

Dessutom gör vi en gemensam ansträngning att ta bort specialfordon som mekarbilar, museifordon, ambulanser och annat som inte kan anses vara av intresse i statistiken. Vi levererar årligen statistik till RKAs databas Kolada och kkik-måttet miljöbil.

Om ni är en kommun med fordon som leasas operationellt så är vi tacksamma för att få information om aktuellt fordonsinnehav (avseende registreringsnummer). Vi tar gärna emot excelfil med sådan information helt utan krav på att delta i vårt webbverktyg. Ju mer säkerställd statistik desto bättre


Ni får även ett intressemedlemskap i Miljöfordon Sverige på köpet.

Pris: 2100 kr + moms/år

Miljöfordonsdiagnos 2020

För elfte året i rad kan Miljöfordon Sverige presentera resultat för vår fordonsgranskning avseende kommuner och landsting . Granskningen sker även i år i samarbete med vår partner Bisnode.

Resultaten bygger på uppgifter från 191231 samt i jämförelse med resultat från 181231.

Vi har nu utsett årets vinnare i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2020, vinnarna är:

Bästa Resultat Kommun: Stockholms stad

Bästa Resultat landsting: Region Skåne

Störst Förbättring Kommun: Öckerö kommun och Östra Göinge kommun

Störst Förbättring Landsting: Region Kronoberg

 

Klicka gärna på länkarna nedan:

PRM Miljöfordonsdiagnos 2020

Miljöfordonsdiagnos 2020 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2020 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2020 rapport

Information & beställning av Miljöfordonsdiagnos

Fyll i formuläret nedan för ytterligare information eller beställning av Miljöfordonsdiagnos

Det går också fint att ringa, du hittar våra telefonnummer på kontaktsidan.