Lista: Sveriges kommuner och regioner  med miljöbästa fordonsflottan
Miljöfordonsdiagnos 2023

Lista: Sveriges kommuner och regioner med miljöbästa fordonsflottan

I år når 53 kommuner och 7 regioner målen om 70-procentig minskning av de fossila koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Det är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. Det visar den årliga rapporten Miljöfordonsdiagnos, framtagen av Dun & Bradstreet och Miljöfordon Sverige.

Miljöfordonsdiagnos är en ranking av kommuners och regioners fordonsflottor med avseende på hur de står sig mot riksdagens uppsatta miljömål om minskade koldioxidutsläpp till 2030. Årets viktigaste trend är den stora ökningen av antalet kommuner och regioner som kan minska sin klimatpåverkan i så stor utsträckning att de når målen, genom att köra på drivmedel med hög klimatnytta såsom el, biogas, E85, HVO100.

"Dessa kommuner och regioner är spjutspetsarna som visar vägen. De har satsat på en fossiloberoende fordonsflotta och når därför en hög klimateffektivitet. Men trots att så pass många kommuner och regioner kommit långt saknas fortfarande förutsättningar i delar av Sverige. Där det saknas tillgång till biogas och laddplatser blir det betydligt svårare att nå klimatmålen, säger Pernilla Hansson projektledare på Miljöfordon Sverige."

Miljöfordonsdiagnos är en återkommande tävling där resultaten i olika kategorier betygssätts och vinnare utses. Tävlingen bygger på dataunderlag från Dun & Bradstreet med uppgifter från den samlade fordonsflottan som sedan analyserats av Miljöfordon Sverige.

"Konkret innebär samarbetet att fler kommuner och regioner har möjlighet att följa hur långt de har kommit i sitt energi- och klimatarbete. På så vis bidrar vår data till att skapa insikter och driva förändring, säger Mikaela Nilsson, produktägare Infotorg på Dun & Bradstreet."

Stockholm stad kammar hem vinsten i klassen bästa kommun för nionde året i rad med hela 44 poäng. Den avgörande faktorn är deras lätta lastbilar som får maxpoäng i den kategorin. Stockholm vinner med bara ett poäng över Kungsbacka och Vårgårda som har 43 poäng vardera.

"Jag är glad och stolt över att Stockholm tar hem förstaplatsen i denna granskning för nionde året i rad. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att ställa om vår fordonsflotta och hela stockholmstrafiken, säger Åsa Lindhagen (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad."

Region Skåne är segrare i klassen bästa region för tionde året i rad. Med sina 41 poäng vinner Skåne före årets tvåor (Halland och Västmanland) med två poäng. Som enda region har Skåne 100 procent fossiloberoende personbilar.

"Det är mycket glädjande att vi för tionde året i rad står som ensam segrare i klassen bästa region. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Övergången till fossilfria transporter är central och vi har mycket aktivt jobbat med denna omställning under många år, säger Inger Tolsved, ordförande i fastighets- och servicenämnden i Region Skåne."

 

Vara kommun står som segrare i kategorin störst förbättring med 34 poäng, vilket är två poäng mer än Storfors som kommer på andra plats. Vara tar hem segern tack vare att de har införskaffat nio lätta ellastbilar samt fler laddhybrider på personbilssidan.

Region Västernorrland är den region som uppvisar störst förbättring och segrar med god marginal, hela tre poäng fler än Region Kalmar Län på andra plats. Västernorrland har ökat sitt elbilsinnehav på personbilssidan med 17 fordon.

Kategorin bästa geografiska kommun inkluderar samtliga fordon i den geografiska kommunen. Här är Solna Stad ensam vinnare för andra året i rad med 26 poäng. Avgörande är dels personbilarnas energieffektivitet som får första 4-poängaren i den kategorin, dels en andel fossiloberoende lätta lastbilar över 60 procent. 

Lägg märke till att i Solnas underlag är nästan 60 procent företagsfordon, i Sverige ligger snittet på 15 procent!

ÅRETS VINNARE:

Här är kommunerna och regionerna som toppar rankingen med miljöbästa fordonsflottan.
Ta del av hela listan här.

Årets bästa
Kommun Region
1. Stockholms stad 1. Region Skåne
2. Kungsbacka kommun 2. Region Halland
2. Vårgårda kommun 2. Region Västmanland

 

Störst förbättring
Kommun Region
1. Vara kommun 1. Region Västernorrland
2. Storfors kommun 2. Region Kalmar län
3. östersund kommun 3. Region Stockholm
  3. Region Jämtland Härjedalen

 

Geovinnare
1. Solna
2. Nacka
3. Danderyd
3. Lund
3. Stockholm

 

Här är en sammanfattning av några av de viktigaste resultaten som presenteras i årets Miljöfordondiagnos:

Elfordon, Kommuner
Elbilsraket Knivsta
Högst andel Kävlinge
Störst antal Göteborg

 

  • Årets elbilsraket är Knivsta då de ökar sitt elbilsinnehav med 15 procentenheter. Det motsvarar ett ökat elbilsinnehav med 5 bilar från 2 till 7 eller med 250 procent
  • Kävlinge är återigen årets bästa elbilskommun och har nu 76 procent elfordon. En ökning med åtta procentenheter sedan förra året
  • Flest elfordon till antalet har Göteborg med 744. Totalt finns över 7 500 elfordon i kommunorganisationerna, en ökning med 1 500 under året.
Gasfordon, Kommuner
Gasbilsraket Högsby
Högst andel Botkyrka
Störst antal Malmö
  • Högsby är årets gasbilsraket med en ökning på 21 procentenheter, en ökning från 2 till 16 gasfordon eller med 700 procent
  • Botkyrka har även i år högst andel gasfordon och når en total andel om 86 procent.
  • Malmö stad har flest gasfordon med 933. Totalt finns det nästan 14 000 gasfordon i kommunerna, en ökning, men med blygsamma 177.

 

Metod

I Miljöfordonsdiagnos redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt en organisation kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan. De olika parametrarna är fossiloberoende fordon, klimateffektivitet, energieffektivitet, miljöbilsandel och krocksäkerhet. Läs mer i rapporten.

 

Om Miljöfordonsdiagnos

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och regioners fordonsflottor. Miljöfordonsdiagnos är också en årlig ranking där resultaten i de olika kategorierna betygssätts och vinnare utses. Årets vinnare uppmärksammas vanligtvis under Miljöfordonsdagen.

 

Om Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är vi en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar, föreläsningar mm. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.

 

Om Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av affärsdata och analyser som gör det möjligt för företag över hela världen att förbättra sina prestationer. Dun & Bradstreets Data Cloud utvecklar lösningar och ger insikter som gör det möjligt för kunder att öka intäkterna, minska kostnaderna, minska riskerna och transformera sina verksamheter. Sedan 1841 har företag av alla storlekar använt Dun & Bradstreets hjälp med riskhantering och för att se möjligheter.
För mer information, besök dnb.com