Lastfartygens toalettavfall blir biogas

Lastfartygens toalettavfall blir biogas

Baltic Sea Action Group har jobbat fram en lösning för frivilligt samarbete där avloppsvatten från lastfartyg ska tas omhand och förädlas till biogas i stället för att tömmas i havet.

I väntan på ett förbud mot att spola ut toalettvatten i havet för lastfartyg, har Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group) jobbat fram ett frivilligt samarbete mellan kommersiella aktörer där lastfartyg tömmer matrester och toalettavfall, inledningsvis i Fredrikshamn–Kotka hamn, som är Finlands största hamn.

Hamnen samarbetar med ett antal finska och utländska rederier. När deras fartyg lämnat toalettavfallet i hamnen transporteras avfallet till Gasum anläggning som gör biogas av det. Biogasen används sedan som fordonsbränsle.

Sedan tidigare är det förbjudet för kryssningsfartyg att släppa ut orenat toalettavfall i Östersjön, men de utgör bara en bråkdel av trafiken på Östersjön. Omkring 95 procent av sjöfarten är lastfartyg.

– Det är dags att förstå att avfall inte bara är avfall utan också ny råvara, säger Elisa Mikkolainen, som leder samarbetet Ship/t Waste Action vid Baltic Sea Action Group i ett uttalande.